Breaking News
Home / ข่าวเทคโนโลยี / Dorian Nakamoto ระดมทุนฟ้อง Newsweek

Dorian Nakamoto ระดมทุนฟ้อง Newsweek

Bitcoin

หลังนิตยสาร Newsweek ระบุว่า Dorian Satoshi Nakamoto เป็นผู้สร้าง Bitcoin ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ตัว Dorian ก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะเรียกค่าเสียหายจากนิตยสาร โดยเปิดเว็บ NewsweekLied เพื่อระดมทุนสำหรับการฟ้องครั้งนี้

เว็บ NewsweekLied ระบุว่านิตยสารโควตคำพูดของ Dorian และพี่น้องอย่างผิดๆ และบางประโยคเขาก็ไม่ได้พูดจริง การที่ Newsweek ตีพิมพ์บทความนี้ทำให้ Dorian ต้องเหินห่างจากภรรยาและลูกๆ ที่แยกกันอยู่

ก่อนหน้านี้ชุมชน Bitcoin บริจาคเงินให้กับ Dorian ไปแล้ว 48BTC แต่กองทุนที่ตั้งมาใหม่นี้แยกกันออกมา แม้จะแสดงความตั้งใจว่าจะใช้กองทุนนี้เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก Newsweek แต่กระบวนการฟ้องร้องจริงอาจจะยุ่งยาก และกระบวนการอาจจะจบก่อนที่จะมีการฟ้องจนมีคำพิพากษาจริงๆ เว็บกองทุนระบุว่าเงินที่เหลือทั้งหมดจะส่งไปให้กับ Dorian ต่อไป

ที่มา – TechCrunch

ที่มา blognone.com ข่าวไอที

Comments

About 9jeen