Breaking News
Home / ข่าวเทคโนโลยี / จัสมิน ไตรมาสที่ 3 รายได้-กำไร ยังคงเติบโต แต่มีบันทึกสำรองหนี้ 274 ล้านบาท

จัสมิน ไตรมาสที่ 3 รายได้-กำไร ยังคงเติบโต แต่มีบันทึกสำรองหนี้ 274 ล้านบาท

3BB

จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 มีรายได้รวม 3,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 648 ล้านบาท ลดลง 14%

สาเหตุหลักที่กำไรไตรมาสนี้ลดลง มาจากการตั้งสำรองหนี้ 274 ล้านบาทในคดีที่เจ้าหนี้ช่วงก่อนบริษัทเข้าแผนฟื้นฟูกิจการฟ้องร้อง ซึ่งหากไม่มีรายการดังกล่าวบันทึกเข้ามา บริษัทจะมีกำไรสุทธิ 922 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 22%

ไตรมาสที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 63,424 ราย รวมมีลูกค้าราว 1.6 ล้านรายแล้ว

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่มา blognone.com ข่าวไอที

Comments

About 9jeen