Breaking News
Home / ข่าวเทคโนโลยี / OpenStack "Juno" ออกแล้ว เพิ่มความสามารถใหม่มากมาย

OpenStack "Juno" ออกแล้ว เพิ่มความสามารถใหม่มากมาย

OpenStack

ซอฟต์แวร์กลุ่มเมฆ OpenStack เดินทางมาถึงเวอร์ชันที่สิบ (ออกทุกครึ่งปี) โดยรุ่นล่าสุดใช้เลขเวอร์ชัน 2014.2 แต่มักเรียกกันด้วยโค้ดเนมว่า “Juno” (ไล่ตามตัวอักษร รุ่นหน้าใช้ชื่อว่า “Kilo” ออกเมษายน 2015)

เนื่องจาก OpenStack ในปัจจุบันประกอบด้วยโครงการย่อยๆ มากมาย ฟีเจอร์ใหม่ใน Juno จึงมีเยอะมาก คัดมาเฉพาะที่สำคัญได้แก่

  • เพิ่ม Data Processing Service เข้ามาเป็นคอมโพเนนต์ใหม่ ใช้ชื่อโครงการว่า Sahara ช่วยให้ส่งข้อมูลไปประมวลผลในคลัสเตอร์ Hadoop ได้ง่ายขึ้น
  • คอมโพเนนต์ Object Storage (Swift) เพิ่มฟีเจอร์ด้าน policy ช่วยให้ควบคุมวิธีเก็บข้อมูลได้ละเอียดขึ้น
  • คอมโพเนนต์ Compute (Nove) เพิ่มฟีเจอร์ด้าน Network Functions Virtualization (NFV) สำหรับการใช้งานในสายโทรคมนาคมและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่
  • คอมโพเนนต์ Networking (Neutron) เริ่มรองรับ IPv6

ที่มา – OpenStack

ที่มา blognone.com ข่าวไอที

Comments

About 9jeen